Donateurs

Donateur worden?

Het voortbestaan van onze orgelconcerten en het blijvend laten klinken van de orgels is alleen mogelijk met de steun van betrokken liefhebbers. De ontvangsten uit subsidies en kaartverkoop kunnen de kosten van een onze concertreeks al lang niet meer dekken. Uw financiële bijdrage is dan ook een onmisbare steun voor het organiseren van een boeiende reeks concerten tegen een zo laag mogelijke entreeprijs.
Graag heten we u, met een bijdrage van € 25,00 of € 50,00 per jaar, welkom als donateur van de Nijmeegse Orgelkring. Maar indien u ons wilt steunen met een hogere bijdrage, wordt dat natuurlijk zeer op prijs gesteld!

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL89 RABO 0310 7829 61
t.n.v. Stichting Nijmegen Orgelstad.

Voor  giften bestaat de  mogelijkheid van extra belastingaftrek via de culturele ANBI-beschikking Nijmegen Orgelstad.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun!