Petra Veenswijk

Petra Veenswijk

02-07-2024 20:15

Bezield door het Symbolisme

Het Symbolisme was een stroming in de beeldende kunst, muziek en literatuur die sterk is gericht op het verleden, verbeeldingskracht, fantasie en intuïtie en zijn hoogtepunt bereikte tijdens het einde van de 19e eeuw.
In de Prélude et Fugue in E grijpt Camille Saint-Saëns qua vorm terug op het verleden. De orgeltranscriptie van de muziek van Gabriel Fauré bij het Middeleeuwse drama Pélleas et Mélisande, is dichterlijk en melancholiek.
In het hoofdwerk van de avond, Trois Danses, laat Jehan Alain zich inspireren door de vroeg Middeleeuwse meerstemmigheid, Debussy, Oosterse ritmes en het Symbolisme.

Programma

Camille Saint-Saëns – 1835-1921
Uit 3 Préludes et Fugues, opus 99 – Prélude et Fugue en mi majeur (no. 1)

Gabriel Fauré – 1845-1924
Pelléas et Mélisande, transcription pour orgue de L. Robilliard
Prélude – Fileuse – Sicilienne – La mort de Mélisande

Maurice Duruflé – 1902-1986
Fugue sur le thème du carillon de la Cathédrale de Soissons

Jehan Alain – 1911-1940
Trois Danses
Joies – Deuils – Luttes

Petra Veenswijk studeerde orgel- en klavecimbel aan het Rotterdams conservatorium.
Zij behaalde het diploma uitvoerend musicus orgel in 1989 bij André Verwoerd, en Bernard Winsemius, en docerend musicus klavecimbel in 1990 bij David Collyer. In 1985 won zij het Nationaal Orgelconcours te Leiden in de categorie “muziek van de twintigste eeuw”. In 1990 behaalde zij de derde prijs en de publieksprijs op het Internationaal Rijnstreek Orgelconcours te Nijmegen. Met een beurs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap volgde zij na haar diplomering een jaar lang interpretatielessen bij Daniël Roth te Parijs. Petra vervolgde haar studie in Parijs aan het “Conservatoire National de Région” te Parijs bij Marie-Louise Jaquet-Langlais en Jean Langlais. Deze studie bekroonde zij met de “Prix d’Excellence” (1991). Zij behoort tot de laatste leerlingen van Jean Langlais. Als Internationaal concertorganist geeft zij jaarlijks een groot aantal concerten in binnen- en buitenland. Haar repertoire omvat het gehele orgeloeuvre van oude tot en met de hedendaagse orgelliteratuur, met een speciale voorkeur voor het Frans symfonisch repertoire. Sinds 1987 is zij als organist verbonden aan de Maria van Jessekerk te Delft en vanaf 1994 combineert zij de functie van organist/dirigent. In 1996 werd zij onderscheiden met de zilveren medaille van de Societé Academique “Arts- Sciènces Lettres” te Parijs. In april 2018 werd aan haar de onderscheiding “Ridder in de Orde van Oranje-Nassau” uitgereikt.