10_september_Cor_Ardesch

Cor Ardesch

10-09-2024 20:15

Nederlandse 20e-eeuwse componisten

Het eerste duo, Hendrik Andriessen en Albert de Klerk, markeert de eerste eeuwhelft. Zij werkten beiden vanuit de Haarlemse St. Josephkerk. Andriessen was destijds een van de belangrijkste Nederlandse componisten; de Sonata da Chiesa, typeert zijn stijl. De Klerk studeerde bij Andriessen en droeg zijn Tien Orgelwerken aan zijn leermeester op. Het tweede duo, Jan Welmers en Bert Matter, werd vanaf de jaren 60 belangrijk voor de orgelmuziek in Nederland: ze gingen minimalistisch componeren, Welmers schreef grotere en vrijere vormen. Ardesch laat zijn ontluikende creativiteit horen en een later werk dat is opgedragen aan Matter, die op zijn beurt meer toegankelijke repetitieve muziek componeerde.

Programma

H. Andriessen – 1892-1981
Sonata da Chiesa

A. de Klerk – 1917-1998
Uit Tien Orgelwerken: Lamento – Passacaglia – Toccata

B. Matter – *1937
Vater unser im Himmelreich

J. Welmers – 1937-2022
Partita ‘O grote Christus, eeuwig Licht’
Laudate Dominum

Cor Ardesch studeerde orgel bij Piet Kee aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam. Daarnaast volgde hij een opleiding Improvisatie bij Bert Matter aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Sinds 1998 is Cor Ardesch organist van de Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk te Dordrecht. Op 26 september 2007 werd Cor Ardesch tijdens de ingebruikname van het Bach-orgel benoemd tot stadsorganist van Dordrecht. In 2011 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn verdiensten op het gebied van de orgelcultuur in het algemeen en die van Dordrecht in het bijzonder. Als artistiek adviseur werkt hij samen met de Werkgroep Muziek en organiseert jaarlijks een groot aantal concerten in de Grote Kerk.
Buiten Nederland trad hij als concerterend organist op in o.a. België, Oostenrijk, Duitsland, Noorwegen en Rusland. Cor Ardesch doceert orgel, improvisatie en kerkelijk orgelspel.