Berry van Berkum

Berry van Berkum en Toonkunstkoor Nijmegen/Wageningen o.l.v Hans de Wilde

25-06-2024 20:15

Notre Dame de Paris in Nijmegen

Verbeeld u zich de kathedraal van Parijs en de prachtige orgel- en koormuziek die organisttitularis Louis Vierne daar gecomponeerd heeft! Berry van Berkum brengt u in die sfeer met ‘Cathédrales’ uit Pièces de Fantaisie. Met het koor erbij klinken de eerste twee delen van Messe Solenelle en daarna wisselen orgel en koor elkaar af met delen uit de Pièces de Fantaisie en de mis. Het concert eindigt met een grootse verklanking van kerkklokken in ‘Les cloches de Hinckley’; het carillon van deze kerktoren inspireerde Vierne tot het schrijven van dit fraaie deel uit de Pièce de Fantaisie.